Open Up!

Mer transparens. Mer innovation. Bättre inköp.

Open Up! är ett projekt av Open Knowledge Sweden och DIGG som hjälper offentliga institutioner att publicera mer öppna data kring sina inköp och andra aktörer att återanvända dem.

Publicera data

Jobbar du för en offentlig organisation som funderar på att öppna sina inköpsdata?
Här hittar du alla svar!

Visualisera data

Bläddra i inköpsdata eller laddar ner det

Vi är Open Up!

Partners

Vi finansieras av

Allt vi producerar är 100% öppet!

Du får gärna återanvända det!