Vi skapar nya möjligheter med öppna inköpsdata

Open Up! (ursprungligen Öppen Upphandling) är ett projekt som syftar att skapa innovation och öppenhet kring offentlig upphandling och andra offentliga inköp i Sverige.

Sverige är en välfärdsstat. Alla vi som bor här bidrar till ett samhälle där alla har rätt till vård, omsorg, utbildning, kultur och mycket mer.

Nyfött barn på sjukhuset Slussens gigantiska byggprojekt Photos by Jonathan Borba & Steven Erixon on Unsplash

För att genomföra den här visionen spenderar svenska offentliga institutioner hundratals miljarder kronor varje år, en stor del genom en process som heter upphandling. Det är en resurskrävande process som är svår att navigera för både företag och tjänstepersoner. Det är lätt att göra misstag och svårt att upptäcka fel eller signaler om korruption.

Open Up! är här för att hjälpa alla offentliga organisationer och tjänstepersoner att bli bättre på att återanvända sina inköpsdata. Vi ger ett heltäckande stöd för att publicera dem som öppna data!

Projektet riktar även sig mot alla som vill återanvända inköpsdata! Företag som vill skapa innovativa tjänster, grävande journalister som granskar våra institutioner, forskare och politiker som vill förstå bättre hur man kan förbättra vårt samhälle… och inte minst medborgare som vill förstå hur deras skattepengar används!

Gå med i projektet!

Känner du igen dig i beskrivningen ovan? Då hör du hemma i Open Up!

Sedan 2018 har vi organiserat workshops, utbildningar och stödsessioner där dataproducenter och användare kan träffas och dela idéer, behov, utmaningar och kunskap.

Photo by Holly Mandarich on Unsplash

Kontakta oss för att vara med! Alla är välkomna och vi hjälper dig från steg 1!

Vad kan jag få från Open Up!?

1. En visualiseringsportal för att utforska inköpsdata

Photo by Carlos Muza on Unsplash

Råa inköpsdata exporterade från en kommuns ekonomisystem är kanske inte det mest spännande material en kan bläddra i.

Därför är vårt mål att göra det så lätt och användarvänligt som möjligt att utforska data tack vare en Business Intelligence-portal.

Kolla våra offentliga dashboards här och lär dig hur du kan skapa dina egna visualiseringar själv nu och återanvända dem var som helst!

2. En gemenskap som tillsammans skapar ett bättre samhälle

Photo by Clayton Cardinalli on Unsplash

Dagens situation är pinsam. Nästan alla data är inlåsta. De är svåra att få tillgång till och svåra att återanvända. Och så har det varit i alldeles för många år.

För att förändra detta behöver vi alla hjälpas åt. Vi tror inte på gamla metoder eller traditionella affärsmodeller. Det behövs en gemenskap som jobbar tillsammans och samarbetar för att skapa framtidens digitala commons som blir till nytta för hela vårt samhälle.

Inom den här gemenskapen kan vi tillsammans bygga kunskap för att lösa våra gemensamma utmaningar. Vi kan bygga förståelse för varandras behov. Vi kan bygga hållbart så allt som skapas kan bevaras och finnas öppet långt efter att det här projektet tar slut.

Utöver de workshops och andra tillfällen för att träffa fysiskt har vi skapat forumtråd hos DIGGs community för öppna data (perfekt för dig som jobbar i offentlig sektor och vill få tips på hur du öppnar dina inköpsdata) och på Civic Tech Swedens forum (perfekt för dig som vill återanvända data).

3. Öppna resurser för att hjälpa alla att komma igång

Photo by Nikola Jovanovic on Unsplash

Vi tror stenhårt på öppenhet.

Därför publicerar vi alla resurser från projektet fritt och öppet och vi hoppas att de kan återanvändas av så många som möjligt.

Det inkluderar bland annat:

  • Våra vägledningar för att komma igång med datapublicering, återanvändning
  • Materialet till våra workshops och utbildningar
  • Vår forskning och studier kring upphandlingsekosystemet och annat
  • Vår visualiseringsportal som bygger på open source verktyg Metabase
  • Våra data-konverteringskript för att rensa, konvertera och importera öppna inköpsdata
  • Källkoden till den här webbplatsen, osv…