Ny rapport: Korruptionsrisker inom svensk upphandling

Rapporten “Corruption risks in Sweden’s public procurement and the need for open contracting data” är skriven av Antonio Grecco och publiceras som ett resultat av projektet Open Up!, finansierat av Vinnova. Rapporten går igenom den senaste forskningen, medborgarundersökningar samt rapporter från statliga myndigheter, internationella organisationer och civilsamhällesorganisationer om korrumption i samband med upphandling, och presenterar reformförslag och policyrekommendationer för att öka transparens och demokratisk översyn inom svensk offentlig upphandling.

Click here for the report (På engelska)