Följ pengarna i svensk upphandling!

Vi lanserar en workshop-serie för journalister!

I mars och april kommer vi organisera flera workshops speciellt för journalister som vill lära sig mer om hur man kan gräva i offentliga förvaltningars inköpsdata.

Under de workshops kommer Malin Crona, datajournalist och expert, förklara hur man kan begära och använda inköpsdata i sin utredning.

Sedan kommer vår datavetare Ana Bulas Cruz visa hur man kan använda vår portal för att lätt utforska och visualisera data från de organisationer som har redan publicerat det.

Slutmålet är att lära sig hur man kan komma åt data och bygga stories och narrativ med dem.

Workshop 1 Välj mellan 10 mars klockan 16 – 18 eller den 17 mars 8.30 – 10.30

På agendan bl.a.:

  • hitta narrativ i leverantörsreskontra
  • rätt sökvägar, effektivare arbetssätt, bättre information
  • utmaningar vid datasökning – hur överkommer du hindren?
  • erfarenhetsutbyte och möjlighet att ge input om hur portalen kan vidareutvecklas

Workshop 2: 24 mars klockan 8.30-10.30 eller 31 mars mellan 16-18

Fokus blir på framtida möjligheter inom datavisualisering och användning, samt hur vi kan underlätta datasökning och ett effektivt och automatiserat informationsflöde från myndigheter och kommuner. Tjänstepersoner kommer även delta i diskussionerna.

Vill du delta? För anmälan eller frågor, vänligen kontakta tonimickiewicz@gmail.com