Webinar: Hur undviker man korruption och bluffakturor?

Fredagen den 23 oktober kl 13:00-13:45 arrangerar Open Knowledge det kostnadsfria webinaret Hur undviker vi korruption och bluffakturor? tillsammans med företaget MetaSolutions. Fokus kommer vara på hur kommuner genom att öppna upp och tillgängliggöra datan kan skapa bättre konkurrens på rättvisa villkor, undvika korruption, spara tid och effektivisera arbetet. Välkommen att delta!