Innovationsveckan: Så kan öppen upphandling spara miljoner

Kom och inspireras av en finländsk framgångssaga! Finland sparar stora summor pengar genom att tillgängliggöra information om kommuners och myndigheters inköp i en öppen databas på nätet. Även i Sverige tas spännande steg i liknande riktning. På innovationsveckan arrangeras ett seminarium där dessa föregångsaktörer deltar.

Den 9 oktober kl 10-12 arrangeras det kostnadsfria online-seminariet Innovation inom upphandlingar (anmälan krävs via länken).

Representanter från den offentliga förvaltningens inköpscentral i Finland (Hansel) kommer att berätta om tjänsten granskaupphandlingar.fi som ger information om statens och kommunernas upphandlingar och vilka kostnadsbesparingar detta har inneburit. Finland har likt Sverige en hög grad av decentralisering inom sin förvaltning.

– Finland är verkligen en framgångshistoria! De har visat att det går att gå över till ett nästan helt öppet upphandlingssystem. Vi hoppas att svenska aktörer kan bli inspirerade, säger Alina Östling, medordförande i Open Knowledge Sweden som är arrangerar seminariet tillsammans med DIGG.

Open Knowledge Sweden driver tillsammans med digitaliseringsmyndigheten DIGG projektet Open Up! som bland annat syftar till att hjälpa svenska kommuner och myndigheter att öppna upp upphandlingsinformation.

– Det svenska systemet för att hämta ut handlingar är just nu väldigt komplicerat och tidsödande, beskriver Toni Mickiewicz, medgrundare av Open Knowledge Sweden.

På seminariet kommer även projektet Nationell skalning öppna data (NSÖD) att presentera en kostnad- och nyttokalkyl som de gjort för svenska kommuner.

– Det finns en stor potential för kommuner att spara tid och öka effektiviteten, men transparensen och den demokratiska aspekten av detta är viktigare än de ekonomiska vinsterna, säger Tatjana Apanasevic, forskare på RISE som står bakom NSÖD.

Anmälan till seminariet

Mer information: Toni Mickiewicz tonimickiewicz@gmail.com

https://openup.okfn.se