Creating a dahsboard

Tryck på Ny insturmentpanel längst upp till höger för att skapa en ny dashboard.

Välj ett namn och en samling för din dashboard. Om du vill göra den offentlig kan du välja Våra analyser under Vilken samling ska detta tillhöra?.

Nu kan du lägga alla visualiseringar som du har skapat på din dashboard. Om du vill veta hur du kan skapa visualiseringar kan du läsa den här sidan.

Vill du veta mer om hur du kan anpassa, dela din dashboard eller integrera den i din egen webbsida kan du läsa Metabases vägledningar på engelska.

Vi använder dashboards på projektets webbplats för att sammanfatta den data som vi har samlat. Se ett exempel här.