Ladda ner data

Från Metabase kan du också ladda ner data för att bearbeta den utanför verktyget. Detta gör du genom att trycka på molnikonen längst ned till höger på sidan och välja önskat format.

Vi rekommenderar inte att ladda ner hela datamängden med den här funktionen eftersom den är väldigt stor! I nuläget rekommenderar vi att ladda ner rådatan direkt från dataportal.se eller organisationernas egna dataregister men vi har även tagit fram ett eget register för projektet som kommer vara tillgängligt efter sommaren.