Datastrukturen

Än så länge har vi bara samlat datamängden leverantörsreskontra från flera offentliga aktörer. Under projektet har vi utforskat hur man kan publicera och återanvända andra typer av inköpsdata och så småningom kommer plattformen kunna värda dem också.

Datamängden leverantörsreskontra har vi strukturerat genom att använda MetaSolutions datastandard som används av ett flertal kommuner (kolumner 1 till 14). Vi har även fått mer data från vissa organisationer och då har vi valt att ha kvar den (kolumner 15 till 24). Därför innehåller vår tabell 25 kolumner, som beskrivs nedan.

 1. Avtal - länk eller referens till det avtal som köpet grundar sig på. Nästan alltid tomt.
 2. Belopp - fakturerat belopp, oftast i svenska kronor (SEK), annars är valutan i kolumnen Valuta.
 3. Datum - datum när fakturan registrerades, oftast korrekt till dagen. När datamängden bara innehåller månaden har vi valt att datera alla fakturor till månadens första dag.
 4. Fakturanummer eller faktura-id.
 5. Förvaltning - enhet/avdelning/förvaltning som har gjort inköpet.
 6. Grund - Notering om grunden för inköpet: direktupphandling, upphandling, ramavtal eller annat sätt.
 7. Kommun ID - 30 / 5000 Résultats de traduction kommunkod enligt SCB. Tomt om inte en kommun
 8. Konto Nr - numret på det konto som ni har bokfört inköpet på.
 9. Konto Text - namnet på det konto som ni har bokfört inköpet på.
 10. Köpare - köparens organisationsnummer.
 11. Köpare Text - köparens namnet.
 12. Leverantör - leverantörens namn.
 13. Leverantör ID - leverantörens organisationsnummer. Fältet är tömt om numret är ett personnummer (för enskildfirmor)
 14. Valuta - Tomt om fakturan använder SEK.
 15. Ansvar Kod
 16. Projekt Kod
 17. Aktivitet Kod
 18. Verksamhet Kod
 19. Objekt Kod
 20. Ansvar Kod
 21. Projekt Kod
 22. Aktivitet Kod
 23. Verksamhet Kod
 24. Objekt Kod
 25. Unik - I vissa datamängder har vi upptäckt duplikat som vi identifierar i den här kolumnen den här kolumnen (Obs! Om tom betyder det att vi håller på att bekräfta unikheten.)

I de flesta fall representeras en fakturera av en rad men vissa fakturor som betaldes av flera konton representeras av fler rader.