Event: Innovation inom upphandlingar

Att öppna upp och tillgängliggöra datan från kommuners inköp kan minska risken att drabbas av bluffakturor och utbredd korruption. När allt blir transparent kan informationen från inköpen granskas av medborgare såväl som leverantörer och journalister.

Under innovationsveckan arrangerade Open Knowledge Sweden och myndigheten för digital förvaltning DIGG seminariet Innovation inom upphandlingar. Där presenterade representanter från den offentliga förvaltningens inköpscentral i Finland (Hansel) tjänsten granskaupphandlingar.fi som tillhandahåller öppna data om statens och kommunernas inköp.

granskaupphandlingar.fi granskaupphandlingar.fi

Bland finska politiker fanns bred enighet kring öppnandet av inköpsdatan och flera privata företag har uttryckt positiv respons för möjligheten att studera sina konkurrenter, beskrev Juho Pursimo från Hansel.

Projektet Open Up! som drivs av Open Knowledge Sweden och DIGG syftar till att leda utvecklingen i Sverige åt ett liknande håll som Finland.

Det är inspirerande att se hur andra länder arbetar! Kan vi införa det här i Sverige? I Sverige finns ingen centraliserad inköpsavdelning på statlig nivå som det gör i Finland i Hansel. Det kräver därför en samverkan hos myndigheter och offentliga aktörer, beskrev Kristine Ulander som jobbar med digital utveckling på DIGG.

Det finns dock redan möjlighet för enskilda myndigheter och kommuner att öppna upp upphandlingsdatan, något som Örebro, Umeå, Göteborg och Lidingö kommuner redan gjort och andra förbereder att göra. Projektet Open Up erbjuder vägledning för att stödja offentliga aktörer som vill göra detta.

Det finns en stor potential för kommuner att spara tid och öka effektiviteten, men transparensen och den demokratiska aspekten av detta är viktigare än de ekonomiska vinsterna, säger Tatjana Apanasevic, forskare i NSÖD-projektet.

Projektet Nationell skalning öppna data (NSÖD) är en katalysator för att genomförda och pågående initiativ inom öppna data i kommunal verksamhet ska få ökad spridning och kunna skalas upp. I en studie genomförd i projektet påvisas även vilka kostnadsbesparingar som öppna data har lett till i några kommuner.

guide: publicera upphandlingsdata
Vår väglednings första version

Under eventet presenterade även vårt projekt en vägledning för att hjälpa offentliga organisationer att publicera inköpsdata. Dokumentet kommer uppdateras kontinuerligt med ny kunskap och vi uppmanar kommuner och myndigheter att använda den redan idag för att komma igång med sin publicering!

Du kan hitta vägledningen här (1.1)!

Ladda ner presentationerna: