Visma Administration & RoR

I de Visma system som vi har sett finns det en meny som heter Utskrifter. Där kan man välja Reskontra > Leverantörsreskontralista.