För ekonomihandläggaren

Vad finns det för fördelar med att öppna inköpsdata?

För dig som jobbar på en ekonomiavdelning innebär publiceringen att du kommer spendera mindre tid på att besvara begäran om kopior av allmänna handlingar enligt offentlighetsprincipen.

Den största nyttan är dock att det möjliggör en återanvändning av data i innovativa tjänster som kan ge din avdelning bättre insyn i hur man gör inköp. Projektet Open Up! har startat en beta-tjänst som gör det möjligt för er att söka i era data, skapa visualiseringar och dashboards, detta kan fungera som stöd i ert arbete.

Vart ska man börja?

Det finns mycket data man kan publicera men vi rekommenderar att börja med leverantörsreskontra. Leverantörsreskontra är egentligen listan på alla accepterade/betalda fakturor och innehåller information som leverantören, datumet och summan, men också vilken förvaltning beställde varan.

Utöver detta kan man skilja ny data från gammal data. Nya upphandlingar sker hela tiden och det är viktigt att automatisera publiceringsprocessen så mycket som möjligt för att undvika en orimlig arbetsbörda. För att lyckas med detta rekommenderar vi att du läser nästa kapitel ​För IT-strategen​ med en IT-strateg från din organisation. Men innan dess kan man redan publicera gammal upphandlingsdata på en gång genom att exportera det manuellt. Till exempel kan ni välja att exportera alla leverantörsreskontror för 2016, 2017, 2018 och 2019.