För ekonomihandläggaren

Vad finns det för fördelar med att öppna inköpsdata?

För dig som jobbar på en ekonomiavdelning innebär publiceringen att du kommer spendera mindre tid på att besvara begäran om kopior av allmänna handlingar enligt offentlighetsprincipen.

Den största nyttan är dock att det möjliggör en återanvändning av data i innovativa tjänster som kan ge din avdelning bättre insyn i hur man gör inköp. Projektet Open Up! har startat en beta-tjänst som gör det möjligt för er att söka i era data, skapa visualiseringar och dashboards, detta kan fungera som stöd i ert arbete.

Vart ska man börja?

Det finns mycket data man kan publicera men vi rekommenderar att börja med leverantörsreskontra. Leverantörsreskontra är egentligen listan på alla accepterade/betalda fakturor och innehåller information som leverantören, datumet och summan, men också vilken förvaltning beställde varan.

Redan idag kan ni välja att publicera alla leverantörsreskontror för de senaste 3 eller 5 åren som har ett viktigt värde för många aktörer. Detta arbete tar vanligtvis inte mer än 10 timmar. Sedan sker nya upphandlingar hela tiden och nya filer måste publicera regelbundet. De flesta kommunerna publicerar dem en gång i månaden och då kan det räcka att fortsätta med en manuell process.

Men det är också en bra idé att automatisera den delvis eller helt för att minska arbetsinsatsen. För att lyckas med detta rekommenderar vi att du läser nästa kapitel ​För IT-strategen​ med en IT-strateg från din organisation.